ماندگاری کاشت ابرو

ماندگاری کاشت ابرو و نتایج آن

ماندگاری کاشت ابرو چقدر است؟ آیا کاشتن ابرو یک روش دائمی است؟ ریزش ابرو بعد از کاشت چگونه است و چه تاثیری در مدت زمان

کاشت ابرو در تهران

کاشت ابرو دقیقا چیست؟

کاشت ابرو، درست مانند کاشت موی سنتی، راهی دائمی برای درمان ریزش مو ارائه می دهد. این روش شامل برداشتن مو از پشت سر و